Kongremize katılmak isteyen münferit katılımcıların, kayıtları Kongre organizasyon kurulu tarafından sponsorlar bulunarak karşılanacaktır. Lütfen bu haktan yararlanmak için kayıt formunu doldurunuz. Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kongremize 42 gün kaldı

KURS PROGRAM

Kurs Koordinatörü: Sevil BATIR
08:30 – 08:50 Kayıt
08:50 – 09:00

Açılış konuşması:       
Nezihe Kızılkaya Beji
M. Bülent Tıraş

09:00 – 10:00

I. OTURUM
Oturum Başkanları: Nezihe Kızılkaya Beji, Sevil Batır

09:00 – 09:15

İnfertilite Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Yiğit Çakıroğlu

09:15 – 09: 30

ART Gebeliklerinde Yönetim
İbrahim Bildirici

09:30 – 09:45

İnfertilite Hemşireliğinde Uygulama Standartları
Sevil Batır

09:45 – 10:00 Tartışma
10:00 – 10:45 UYDU SEMPOZYUMU - MERCK SERONO [ANA SALON]
Moderatör: M. Bülent Tıraş


IVF Tedavilerinde Optimal Yönetim
Tayfun Bağış
10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 11:45 AÇILIŞ TÖRENİ [ANA SALON]
M. Bülent Tıraş, Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü
Mete Güngör
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Başkanı
Ateş Karateke
, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Ahmet Şahin
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
11:45 – 13:00

II. OTURUM
Oturum Başkanları: Nurdan Demirci, Ümran Oskay

11:45 – 12:05 İnfertilitenin Psikososyal ve Psikoseksüel Etkileri ve Değerlendirilmesi
Bengü Aksoy
12:05 – 12:25

İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelik ve Ebeveynlik
Emel Çakar

12:25 – 12:45

İnfertilite – Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Meryem Metinoğlu

12:45 – 13:00 Tartışma
13:00 – 14:15 Öğle yemeği
14:15 – 15:00 UYDU SEMPOZYUMU - MEDEK [ANA SALON]
Moderatör: M. Bülent Tıraş

TBA
15:00 – 16:00

III. OTURUM
Oturum Başkanları:  Ergül Aslan, Meltem Bal

15:00 – 15:15

Oosit, Sperm ve Embriyoların Morfolojik Değerlendirme ve Sınıflandırma Sistemleri
Melda Atay

15:15 – 15:30

Preimplantasyon Genetik Test Uygulamaları, IVF ve Genetik Tanı Laboratuvarı Koordinasyonu
Ahmet Yeşilyurt

15:30 – 15:45

IVF Laboratuvarının Öploid Embriyo OranIarı ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Eray Çalışkan

15:45 – 16:00 Tartışma
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 – 17:15

IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Handan Özcan, Ebru Şahin

16:15 – 16:30

İnfertilte Tedavisi Alan Kadınların Etkilenme Düzeylerinin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
Binnur Baysal

16:30 – 16:45 İnfertilite Hemşireliği, Olgular Eşliğinde
Semra Aydın
16:45 – 17:00

İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler ve İş Doyumu
Hilal Karadeniz

17:00 – 17:15 Tartışma, Kapanış ve Dilekler