Kongremize katılmak isteyen münferit katılımcıların, kayıtları Kongre organizasyon kurulu tarafından sponsorlar bulunarak karşılanacaktır. Lütfen bu haktan yararlanmak için kayıt formunu doldurunuz. Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kongremize -126 gün kaldı

KURS PROGRAM

6 Mart 2020, Cuma

Kurs Koordinatörü: Sevil BATIR
08:30 – 08:50 Kayıt
08:50 – 09:00

Açılış konuşması:       
Nezihe Kızılkaya Beji
M. Bülent Tıraş

09:00 – 10:00

I. OTURUM
Oturum Başkanları: Nezihe Kızılkaya Beji, Sevil Batır

09:00 – 09:15

İnfertilite Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Yiğit Çakıroğlu

09:15 – 09: 30

ART Gebeliklerinde Yönetim
İbrahim Bildirici

09:30 – 09:45

İnfertilite Hemşireliğinde Uygulama Standartları
Sevil Batır

09:45 – 10:00 Tartışma
10:00-10:45

UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


Üreme Genetiğinde Güncel Son Analizler
Francesco Fiorentina

10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00 – 11:45 AÇILIŞ TÖRENİ [ANA SALON]
M. Bülent Tıraş, Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü
Mete Güngör
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Başkanı
Ateş Karateke
, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Ahmet Şahin
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
11:45 – 13:00

II. OTURUM
Oturum Başkanları: Nurdan Demirci, Ümran Oskay

11:45 – 12:05 IVF Laboratuvarının Öploid Embriyo OranIarı ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Eray Çalışkan
12:05 – 12:25

İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelik ve Ebeveynlik
Emel Çakar

12:25 – 12:45

İnfertilite – Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Meryem Metinoğlu

12:45 – 13:00 Tartışma
13:00 – 14:15 Öğle yemeği
14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


ERPeak℠ Endometrial Receptivity Test – ‘’The window of implantation’’

PGTai℠ technology platform – ‘’The benefit of artificial intellegence’’

RI Witness. – ‘’An Update V4.0’’
Benjamin Rushton

15:00 – 16:00

III. OTURUM
Oturum Başkanları:  Ergül Aslan, Meltem Bal

15:00 – 15:15

Oosit, Sperm ve Embriyoların Morfolojik Değerlendirme ve Sınıflandırma Sistemleri
Melda Atay

15:15 – 15:30

Preimplantasyon Genetik Test Uygulamaları, IVF ve Genetik Tanı Laboratuvarı Koordinasyonu
Ahmet Yeşilyurt

15:30 – 15:45

İnfertilitenin Psikososyal ve Psikoseksüel Etkileri ve Değerlendirilmesi
Bengü Aksoy

15:45 – 16:00 Tartışma
16:00 – 16:15 Kahve molası
16:15 – 17:15

IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Handan Özcan, Ebru Şahin

16:15 – 16:30

İnfertilte Tedavisi Alan Kadınların Etkilenme Düzeylerinin Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
Binnur Baysal

16:30 – 16:45 İnfertilite Hemşireliği, Olgular Eşliğinde
Semra Aydın
16:45 – 17:00

İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler ve İş Doyumu
Hilal Karadeniz

17:00 – 17:15 Tartışma, Kapanış ve Dilekler