Kongremize katılmak isteyen münferit katılımcıların, kayıtları Kongre organizasyon kurulu tarafından sponsorlar bulunarak karşılanacaktır. Lütfen bu haktan yararlanmak için kayıt formunu doldurunuz. Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kongremize 42 gün kaldı

Bilimsel Program

08:30-10:00 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Ege Nazan Tavmergen Göker
08:30-08:45 Azoospermik olgularda yeni ROSI Tekniğinin farkı nedir?
Kaan Aydos
08:45-09:00 Sperm kalitesini nasıl arttırabiliriz? Ürolog  bakışı?
Önder Yaman
09:00-09:15 IVF’in geleceği: Daha Basit mi? Daha Karmaşık mı?
Cihat Ünlü
09:15-09:30 IVF gebeliklerini ne zaman doğurtalım?
S. Cansun Demir
09:30-09:45 İnfertil hastada genetik testler
Eray Çalışkan
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


IVF Tedavilerinde Optimal Yönetim
Tayfun Bağış
10:45-11:00 Kahve molası
11:00-11:45 AÇILIŞ TÖRENİ
M. Bülent Tıraş, Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü
Mete Güngör
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Başkanı
Ateş Karateke
, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Ahmet Şahin
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
11:45-13:15 PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları: Faik Mümtaz Koyuncu, İnci Davas
11:45-12:00 Preterm Doğum: Dünyada azaltmak zor. Ben ne yapabilirim?
İbrahim Bildirici
12:00-12:15 Erken dönemde posterior fossa ve kromozom anomalileri ile ilgisi
Murat Yayla
12:15-12:30 Gebelikte hipertansif hastalara yaklaşım: Hipertansiyon Algoritması
Özlem Pata
12:30-12:45 Gebeliğin son trimestirinde tanı alan fetal anomaliler
Talat Umut Kutlu Dilek
12:45-13:00 Serklajın gerçekten faydası varmıdır: Kimlere, ne zaman yapalım?
İsmail Özdemir
13:00-13:15 Tartışma
13:15 - 15:00 Öğle yemeği
15:00-16:30 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: M. Turan Çetin, Mehmet Ali Yüce
15:00-15:15 İnfertil anovulatuar PCOS’da kanıta dayalı yaklaşım nasıl olmalı?
Erol Tavmergen
15:15-15:30 Endometrial sıvının IVF başarısına etkisi var mıdır? Nasıl tedavi edelim
M. Bülent Tıraş
15:30-15:45 PKOS'ta insülin direnci ve inozitollerin yeri
Şahin Zeteroğlu
15:45-16:00 IVF'te yapay zeka ve immünolojinin yeri nedir?
Derya Unutmaz
16:00-16:15 Sosyal yumurta dondurma: Hayal mi Gerçek mi?
Timur Gürgan
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-18:15 ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: İlkkan Dünder, Samet Topuz
16:45-17:00 Güncel serviks kanseri tarama programı  
Ali Ayhan
17:00-17:15 Preinvaziv servikal lezyonların yönetimi
Macit Arvas
17:15-17:30 HPV aşılarında son gelişmeler
Faruk Köse
17:30-17:45 Şüpheli adneksiyel kitlelere yaklaşım
Fuat Demirkıran
17:45-18:00 Jinekolojik onkolojide risk azaltıcı proflaktik cerrahi önerileri ve sonuçların değerlendirilmesi
Fırat Ortaç
08:30-10:00 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Mete Güngör, Fatih Güçer
08:30-08:45 Endometriozise bağlı pelvik ağrıda nöropelviolojik yaklaşım
Ercan Baştu
08:45-09:00 Endometriomalara laparoskopik yaklaşım
Esra Özbaşlı
09:00-09:15 Derin infiltratif endometriozisin laparoskopik cerrahisi
Çağatay Taşkıran
09:15-09:30 Dermoid kistlerin laparoskopik cerrahi tedavisi
Serkan Erkanlı
09:30-09:45 Histeroskopik myomektomi ve mekanik morselasyon yöntemleri
Faruk Abike
09:45-10:00 Tartışma
10:00-11:00 Kahve molası
11:00-11:45 CANLI CERRAHİ ACIBADEM MASLAK HASTANESİ - METE GÜNGÖR
Moderatör: Fırat Ortaç
11:45-13:15 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Ali İrfan Kutlar
11:45-12:00 ART ve Mikrobiyoma  
Juan Garcia-Velasco
12:00-12:15 Embriyo gelişim duraklamalarında maternal spindle transferinin rolü: Araştırmadan - klinik pratiğe
Nuno Costa-Borges
12:15-12:30 Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları: Ne kadar yaygın?
Emre Seli
12:30-12:45 TBA
Dagan Wells
12:45-13:00 IVF’te mikro akışkan sıvı teknolojisinin kullanımı
Utkan Demirci
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15 Öğle yemeği
14:15-15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: TBA

Kadın sağlığında magnezyumun rolü ve magnezyum vektörleri
Elif Pahsa
15:00-16:30 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Talip Gül, Ali Rıza Odabaşı
15:00-15:15 IVF için luteal dönemde, yumurtaları geliştirebilirmiyiz?
Hulusi Zeyneloğlu
15:15-15:30 Kötü over rezervi olan hastalarda yeni bir yöntem: Ovarian Rejuvanation - PRP
Kostas Sfakianoudis
15:30-15:45 Nonobstrüktif azoospermi ROSI ve ELOSI Deneyimlerimiz
Recai Pabuççu
15:45-16:00 İnfertilite de kök hücre tedavisinin yeri nedir?
Yiğit Çakıroğlu
16:00-16:15 Yapay yumurta ve sperm yapılabilir mi? Bugün neredeyiz ?
Ercüment Ovalı
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-18:15 ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Haldun Güner, Volkan Kurtaran, Selçuk Söylemez
16:45-17:00 Ürojinekoloji’de vaginal mesh uygulamaları : Bugünkü durum…
İsmail Mete İtil
17:00-17:15 Jinekolojik cerrahide " Natural Orifice Transluminal Endoscpic Surgery ( NOTES ) " uygulamaları
Özgür Yeniel
17:15-17:30 Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde ipuçları
Ateş Karateke
17:30-17:45 Robotik sakrokolpopeksi
Özgüç Takmaz
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00 PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları: Nuri Danışman, İbrahim Polat
08:30-08:45 Fetal nörosonografik muayenede tuzaklar
Turgay Şener
08:45-09:00 Çoğul gebeliklere Genel Bakış 
Derya Eroğlu
09:00-09:15 Fetal kalp anomalilerinin tanısında önemli ipuçları 
Melih Atahan Güven
09:15-09:30 Gebelik komplikasyonlarını 11-14 haftada tarama ve önleme stratejileri
Cem Batukan
09:30-09:45 Erken doğum riskinin önlenmesinde progesteron desteğinin önemi
Ali Yavuzcan
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


Postpartum Kanama Profilaksisinde Yenilikler
Acar Koç
10:45-11:00 Kahve molası
11:00-11:45 KEYNOTE LECTURE
Moderatör: Faruk Köse

TBA
Mete Güngör
11:45-13:15 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Mehmet Çolakoğlu, Hakan Seyisoğlu
11:45-12:00 Endometriozis ve infertilitenin Yönetimi
Gazi Yıldırım
12:00-12:15 Perimenopozda fertilite
Konstantinos Pantos
12:15-12:30 IVF'te double stimülasyon: Kime, Nasıl? 
Murat Arslan
12:30-12:45 İnfertilite tedavilerinde cerrahinin yeri
Nicel Taşdemir
12:45-13:00 TBA
Mitchell Rosen
13:00-13:15 Tartışma
13:15-15:00 Öğle yemeği
15:00-16:30 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Hüsnü Görgen, Emine Karabük
15:00-15:15 Laparoskopik histerektomi ( Step by step )
Kemal Özerkan
15:15-15:30 Laparoskopik histerektomi sonrası vajen kaf prolapsusu ve dehissensi önlenme teknikleri
Salih Taşkın
15:30-15:45 Laparoskopik myomektomi ( Step by step )
Suat Dede
15:45-16:00 Laparoskopik myomektomi sonrası doku çıkartma teknikleri, myom/sarkom ayırımı
Mutlu Meydanlı
16:00-16:15 Jinekolojide robotik cerrahinin rolü
Murat Naki
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-18:15 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Ülkü Özmen, TBA
16:45-17:00 Endometriozis: Hücre cerrahisi ve profilaktik tedaviler
Erkut Attar
17:00-17:15 IVF sikluslarında prematür progeston yükselmesinin sebebi ve önleme stratejileri
Volkan Noyan
17:15-17:30 Taze transfer mi yapmalıyız ya da embriyoların tamamını mı dondurmalıyız?
Turgut Aydın
17:30-17:45 IVF öncesi foliküler senkronizasyon: Faydası varmıdır?
Göğşen Önalan
17:45-18:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
TBA