Kongremize katılmak isteyen münferit katılımcıların, kayıtları Kongre organizasyon kurulu tarafından sponsorlar bulunarak karşılanacaktır. Lütfen bu haktan yararlanmak için kayıt formunu doldurunuz. Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kongremize -126 gün kaldı

Bilimsel Program

08:30-10:00 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Ege Nazan Tavmergen Göker
08:30-08:45 Azoospermik olgularda yeni ROSI Tekniğinin farkı nedir?
Kaan Aydos
08:45-09:00 Sperm kalitesini nasıl arttırabiliriz? Ürolog  bakışı?
Önder Yaman
09:00-09:15 IVF’in geleceği: Daha Basit mi? Daha Karmaşık mı?
Cihat Ünlü
09:15-09:30 IVF gebeliklerini ne zaman doğurtalım?
S. Cansun Demir
09:30-09:45 İnfertil hastada genetik testler
Eray Çalışkan
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45

UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş

Üreme Genetiğinde Güncel Son Analizler
Francesco Fiorentina

10:45 – 11:00 Kahve molası
11:00-11:45 AÇILIŞ TÖRENİ
M. Bülent Tıraş, Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü
Mete Güngör
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Başkanı
Ateş Karateke
, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Ahmet Şahin
, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
11:45-13:15 PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları: Faik Mümtaz Koyuncu, İnci Davas
11:45-12:00 Preterm Doğum: Dünyada azaltmak zor. Ben ne yapabilirim?
İbrahim Bildirici
12:00-12:15 Erken dönemde posterior fossa ve kromozom anomalileri ile ilgisi
Murat Yayla
12:15-12:30 Gebelikte hipertansif hastalara yaklaşım: Hipertansiyon Algoritması
Özlem Pata
12:30-12:45 Gebeliğin son trimestirinde tanı alan fetal anomaliler
Talat Umut Kutlu Dilek
12:45-13:00 Serklajın gerçekten faydası varmıdır: Kimlere, ne zaman yapalım?
İsmail Özdemir
13:00-13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 Öğle yemeği
14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUMU - MEDEK
Moderatör: M. Bülent Tıraş


ERPeak℠ Endometrial Reseptivite Test – "İmplantasyon Penceresi"

PGTai℠ Teknoloji Platformu – "PGD de Yapay Zekanın Yararları"

RI Witness. – "Güncel Versiyon V4.0"
Benjamin Rushton

15:00-16:30 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: M. Turan Çetin, Mehmet Ali Yüce
15:00-15:15 İnfertil anovulatuar PCOS’da kanıta dayalı yaklaşım nasıl olmalı?
Erol Tavmergen
15:15-15:30 Endometrial sıvının IVF başarısına etkisi var mıdır? Nasıl tedavi edelim
M. Bülent Tıraş
15:30-15:45 PKOS'ta insülin direnci ve inozitollerin yeri
Şahin Zeteroğlu
15:45-16:00 IVF'te yapay zeka ve immünolojinin yeri nedir?
Derya Unutmaz
16:00-16:15 Sosyal yumurta dondurma: Hayal mi Gerçek mi?
Timur Gürgan
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-18:15 ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: İlkkan Dünder, Samet Topuz
16:45-17:00 Güncel serviks kanseri tarama programı  
Ali Ayhan
17:00-17:15 Preinvaziv servikal lezyonların yönetimi
Macit Arvas
17:15-17:30 HPV aşılarında son gelişmeler
Faruk Köse
17:30-17:45 Şüpheli adneksiyel kitlelere yaklaşım
Fuat Demirkıran
17:45-18:00 Jinekolojik onkolojide risk azaltıcı proflaktik cerrahi önerileri ve sonuçların değerlendirilmesi
Mete Güngör
08:30-10:00 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Mete Güngör, Fatih Güçer
08:30-08:45 Endometriozise bağlı pelvik ağrıda nöropelviolojik yaklaşım
Ercan Baştu
08:45-09:00 Endometriomalara laparoskopik yaklaşım
Esra Özbaşlı
09:00-09:15 Derin infiltratif endometriozisin laparoskopik cerrahisi
Çağatay Taşkıran
09:15-09:30 Dermoid kistlerin laparoskopik cerrahi tedavisi
Serkan Erkanlı
09:30-09:45 Histeroskopik myomektomi ve mekanik morselasyon yöntemleri
Faruk Abike
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


IVF Tedavilerinde Optimal Yönetim
Tayfun Bağış
10:45-11:00 Kahve molası
11:00-11:45 CANLI CERRAHİ ACIBADEM MASLAK HASTANESİ - METE GÜNGÖR
Moderatör:Faruk Köse
11:45-13:15 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Ali İrfan Kutlar
11:45-12:00 ART ve Mikrobiyoma  
Juan Garcia-Velasco
12:00-12:15 Embriyo gelişim duraklamalarında maternal spindle transferinin rolü: Araştırmadan - klinik pratiğe
Nuno Costa-Borges
12:15-12:30 Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları: Ne kadar yaygın?
Emre Seli
12:30-12:45 Embryo Genetik Testlerine Güncel Yaklaşım
Dagan Wells
12:45-13:00 İnfertilite de kök hücre tedavisinin yeri nedir?
Yiğit Çakıroğlu
13:00-13:15 Tartışma
13:15-14:15 Öğle yemeği
14:15-15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: Oya Gökmen

Kadın sağlığında magnezyumun rolü ve magnezyum vektörleri
Elif Pahsa
15:00-16:30 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Talip Gül, Hulusi Zeyneloğlu
15:00-15:15 IVF için luteal dönemde, yumurtaları geliştirebilirmiyiz?
Hulusi Zeyneloğlu
15:15-15:30 Endometritin IVF üzerine etkileri nelerdir ve nasıl tedavi edebiliriz?
Kostas Sfakianoudis
15:30-15:45 Nonobstrüktif azoospermi ROSI ve ELOSI Deneyimlerimiz
Recai Pabuççu
15:45-16:00 Yapay yumurta ve sperm yapılabilir mi? Bugün neredeyiz ?
Ercüment Ovalı
16:00-16:15 Kötü over rezervi olan hastalarda yeni bir yöntem: Ovarian Rejuvanation – PRP
Konstantinos Pantos
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve molası
16:45-18:15 ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Haldun Güner, Volkan Kurtaran, Selçuk Söylemez
16:45-17:00

Apikal prolapsus’ta ne yapalım?
İsmail Mete İtil

17:00-17:15 Jinekolojik cerrahide " Natural Orifice Transluminal Endoscpic Surgery ( NOTES ) " uygulamaları
Özgür Yeniel
17:15-17:30 Pelvik organ prolapsusu cerrahisinde ipuçları
Ateş Karateke
17:30-17:45 Robotik sakrokolpopeksi
Özgüç Takmaz
17:45-18:00 Tartışma
08:30-10:00 PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları: Nuri Danışman, İbrahim Polat
08:30-08:45 Fetal nörosonografik muayenede tuzaklar
Turgay Şener
08:45-09:00 Çoğul gebeliklere Genel Bakış 
Derya Eroğlu
09:00-09:15 Fetal kalp anomalilerinin tanısında önemli ipuçları 
Melih Atahan Güven
09:15-09:30 Gebelik komplikasyonlarını 11-14 haftada tarama ve önleme stratejileri
Cem Batukan
09:30-09:45 Erken doğum riskinin önlenmesinde progesteron desteğinin önemi
Ali Yavuzcan
09:45-10:00 Hiperandrojenizm Olgularında Medikal Tedavi
Berna Dilbaz
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: M. Bülent Tıraş


Postpartum Kanama Profilaksisinde Yenilikler
Acar Koç
10:45-11:00 Kahve molası
11:00-11:45 KEYNOTE LECTURE
Moderatör: Faruk Köse

Laparoskopide Tips and Tricks
Mete Güngör
11:45-13:00 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Mehmet Çolakoğlu, Hakan Seyisoğlu
11:45-12:00 Endometriozis ve infertilitenin Yönetimi
Gazi Yıldırım
12:00-12:15 Yeni nesil hibrit ROSI laboratuvar uygulamaları
Semra Sertyel
12:15-12:30 IVF'te double stimülasyon: Kime, Nasıl?
Murat Arslan
12:30-12:45 İnfertilite tedavilerinde cerrahinin yeri
Nicel Taşdemir
12:45-13:00 Tartışma
13:00-14:00 Öğle yemeği
14:00-15:30 ENDOSKOPİ
Oturum Başkanları: Hüsnü Görgen, Emine Karabük
14:00-14:15 Laparoskopik histerektomi ( Step by step )
Kemal Özerkan
14:15-14:30 Laparoskopik histerektomi sonrası vajen kaf prolapsusu ve dehissensi önlenme teknikleri
Salih Taşkın
14:30-14:45 Laparoskopik myomektomi ( Step by step )
Suat Dede
14:45-15:00 Laparoskopik myomektomi sonrası doku çıkartma teknikleri, myom/sarkom ayırımı
Mutlu Meydanlı
15:00-15:15 Jinekolojide robotik cerrahinin rolü
Murat Naki
15:15-15:30 Tartışma
15:30-15:45 Kahve molası
15:45-17:00 İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: Ülkü Özmen
15:45-16:00 Endometriozis: Hücre cerrahisi ve profilaktik tedaviler
Erkut Attar
16:00-16:15 IVF sikluslarında prematür progeston yükselmesinin sebebi ve önleme stratejileri
Volkan Noyan
16:15-16:30 Taze transfer mi yapmalıyız ya da embriyoların tamamını mı dondurmalıyız?
Turgut Aydın
16:30-16:45 IVF öncesi foliküler senkronizasyon: Faydası varmıdır?
Göğşen Önalan
16:45-17:00 AKILLI İLAÇ KULLANIMI
Yiğit Çakıroğlu